GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AR-GE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
30.06.2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AR-GE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISINA KATILDIK
 
5488 sayılı Tarım Kanuna bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.
İlgili tebliğ kapsamında oluşturulan Ar-Ge Değerlendirme Kurulu, 23–24 Haziran 2014 tarihlerinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL Başkanlığında toplanmıştır.  Bakanlık, üniversite ve meslek kuruluşlarından oluşan Değerlendirme Kurulu üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıya TVHB adına Dr Tahir GONCAGÜL katılmıştır.
 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe imkanları çerçevesinde 45 projenin öneriler doğrultusunda desteklenmesine karar verilmiştir.