Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Değişikliği
04.09.2018

Sayı : 300/396                             04/09/2018

Konu: Danıştay Kararı                                                                

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi: Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Değişikliği

Bakanlık tarafından 21.12.2017 tarihinde yapılan "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin" 10. Madde 1. fıkra (a) bendinde yapılan değişiklikle, odalardan talep edilen çalışma izni yerine, sadece üyelik belgesini yeterli gören bir düzenleme getirilmişti.

Ancak; Bu karara karşı, Türk Veteriner Hekimleri birliği olarak Danıştay'a yaptığımız itiraz sonrası, Danıştay Onuncu Dairesi tarafından "Yürütmeyi Durdurma" kararı verilmiştir.

Yargı kararlarının uygulanma zorunluluğu vardır. Bu nedenle, Bakanlık, bu kararın uygulanması için İl Müdürlüklerini bilgilendirecektir. Ve bundan sonra bu tür işletmelerde çalışacak veteriner hekimlerden ilgili işletmede çalıştığına dair belge talep etmek zorunluluğu olacaktır.

Bilgileriniz ve gereğini rica ederim.

Talat GÖZET                                                                                                                                                                      

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı 

 

EK:

Danıştay 10. Daireleri Kararı için tıklayınız