Gıda İşletmelerinde, Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ hakkında açtığımız "Yürütmeyi Durdurma" Davamız Kabul Edildi.
08.06.2016

Gıda İşletmelerinde, Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ hakkında açtığımız "Yürütmeyi Durdurma" talepli davamız  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edilerek, yürütmesi durdurulmuştur.

Tebliğin, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa" ve "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe" aykırı olarak düzenlenmiş olması ve halk sağlığı açısından riskler taşıması nedeniyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, tebliğ hakkında Danıştay'da dava açılmıştır.

Daha önce de olduğu gibi Danıştay tarafından talebimiz reddedilmesine rağmen, İdari Dava Daireleri Kurulunda itirazımızı sürdürdük ve Kurul iddialarımızı haklı bularak,Tebliğin "yürütülmesinin durdurulmasına" karar vermiştir.

"Yürütmeyi Durdurma" Kararı