Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu
13.12.2016

Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu

TÜBA Kanser Çalışma Grubu ile Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun ortaklaşa düzenlediği “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu” Meyra Palace Hotel Ankara’da 9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Sempozyuma Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eczacılık ve üretime ilgili dernek ve toplulukların yetkilileri, devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim üyelerinden oluşan 200 kadar katılımcı iştirak etti.

Sempozyum Programı kapsamında; Geleneksel ve Tamamlayıcı İlaç ya da Ürünler ile İlgili Ülkemizde ve Dünyada Mevcut Uygulamalar ve Ruhsatlandırma Mevzuatı; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Günümüzde Kullanımı ve Sonuçları; Türkiye’de Tıbbi Amaçlarla Kullanılan Bitkisel Ürünlerin Mevcut Durumu; Basın ve Medyanın Rolü gibi konular ile bu ürünlerin Ruhsatlandırılmasında yetkili otoritenin durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Sempozyuma Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına Merkez Konseyi 2.Başkanı Prof.Dr. Ender YARSAN tarafından katılım sağlandı; bitkisel ürünlerle tedavi noktasında Medikal Botanik dersinin veteriner hekimliği eğitiminde zorunlu bir ders olarak verilmesi gerektiğini, bunun YÖK mevzuatında da yerinin olduğunu; bitkisel ürünlerin veteriner hekimlikte kullanımının özellikle organik tarım açısından önemli olduğunu; sadece tedavi yönüyle değil zehirlilik açısından da bitkiler yönüyle ülkemiz için bir risk haritasının çıkartılması gerektiğini yaptığı konuşmada vurguladı.