Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi ve Evcil Hayvan Tescil Komitesi Olağan Toplantıları Yapıldı
07.08.2015

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi ve Evcil Hayvan Tescil Komitesi Olağan Toplantıları Yapıldı
 
Hayvan Genetik Kaynaklarını Korunma Ulusal Komitesi ve Evcil Hayvan Tescil Komitesi olağan toplantıları Müsteşar Vekili Dr. Nihat PAKDİL başkanlığında 23 Temmuz 2015 tarihinde Bakanlığımız Müsteşarlık Makamı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.
Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Komite 24. Olağan Toplantısında; evcil hayvan genetik kaynakları risk durum raporu, evcil hayvan genetik kaynakları gen bankaları mevzuatı ve 'Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı' kapsamında planlanan çalışmaları gündemine alarak değerlendirmelerde bulunmuş ve önümüzdeki dönemde yürütülecek olan faaliyetlerin stratejisini belirlemiştir.
Evcil Hayvan Tescil Komitesi 2015 Yılı Olağan Toplantısında Honamlı keçisinin tesciline karar verilmiştir. Söz konusu toplantılara TVHB adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCAGÜL katılmıştır.