EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARINI KORUMA ULUSAL KOMİTESİ 23. OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI.
24.12.2014

EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARINI KORUMA ULUSAL KOMİTESİ 23. OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI.

 

TVHB olarak üyesi olduğumuz “Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi” 23. Olağan toplantısı 15 Aralık 2014 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla TAGEM Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi;

Komitenin 22. Olağan toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar,

Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı (HGK-USEP) ile ilgili sunum,

2015-2020 dönemi HGK entegre projesinin revizyonu,

Gelecek dönem çalışmalarının planlanması, görüş ve önerileri içeren gündemle toplanmıştır.

 

TVHB adına Dr Tahir GONCAGÜL’ÜN katıldığı Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi 23. Olağan Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1.     Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nın güncel haliyle basılması, uygulamaya geçilmesi için sorumlu kuruluşlarla işbirliği yapılmasına,

2.     In situ Koruma Tavsiye Komisyonu’nun; Büyükbaş, küçükbaş ve arı ırklarında risk durumlarının ortaya konması, koruma desteklemelerinin ekonomik analizi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bir değerlendirme raporu hazırlaması. Bu amaçla, elektronik ortamda ya da fiziksel bir toplantı gerçekleştirilmesi. Söz konusu toplantıda, Komite üyelerinin de yer alması,

3.      Gen bankaları mevzuatının hazırlıklarının yapılarak Komite’ye sunulması,

4.     Biyoçeşitlilik ve hayvan genetik kaynakları çeşitliliğinin tanıtımı amacıyla kamu spotu hazırlanması,

5.    Koruma sürülerinin tamamında çipli küpe kullanılmasının temini yönünde girişimde bulunulması,

6.      Yolcu beraberinde çıkışı izne bağlı köpek ırkları listesinde yer almayan köpek genotipleri (Malaklı, Çapar, Yörük, Karadeniz Dağ Köpeği) için ön görüş oluşturmak amacıyla çalışma yapılmasına, yapılacak düzenleme kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verilmiştir.

Dilek ve Temenniler

1.      Bir sonraki toplantının koruma uygulamalarının yürütüldüğü bir ilde yapılması.

2.     Hayvan genetik kaynaklarının korunmasının 20. yılı olması nedeniyle 2015 yılında etkinlik düzenlenmesi.