Et ve Et Ürünleri Tebliği, Danıştay Kararına Uygun Olarak Değiştirildi
23.02.2015

Et ve Et Ürünleri Tebliği, Danıştay Kararına Uygun Olarak Değiştirildi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Manisa Veteriner Hekimleri Odası tarafından Et ve Et Ürünleri Tebliğine karşı Danıştay'da açılan dava sonucu Danıştay'ın verdiği "Yürütmeyi Durdurma" kararı nedeniyle tebliğde değişiklik yapıldı.

05.12.2012 tarihinde yayımlanan Et ve Et Ürünleri tebliğinde, "perakende işletmelerde, son tüketiciye satış aşamasında, kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları,ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları, üretimlerini takiben doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilerek günlük olarak satışa sunulur." hükmü yer almaktaydı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, kıyma ve hazırlanmış et karışımlarının yasa gereği onaylı işletmelerde hazırlanarak paketlenmesi gerektiği, perakende işletmelerde bu tür işlemlerin yapılmasının hijyen gereklilikleri açısından riskli ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, halk sağlığını korumak adına Danıştay'da dava açılmıştır. ve Danıştay talebimizi haklı görerek "Yürütmenin Durdurulması" kararı vermiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Danıştay'ın bu kararı doğrultusunda Et ve Et rünleri Tebliğinde değişiklik yaparak, perakende işletmelerde hazır kıyma ve et karışımları hazırlanmasını yasaklamıştır. Tebliğ değişikliği 13.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Talat GÖZET

Merkez Konseyi Başkanı