ESKİŞEHİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLİYOR
12.08.2015

 

ESKİŞEHİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLİYOR

 Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitimi:

 

21 Aralık 2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği gereği, hayvan hastanelerinde görev yapacak sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerden “Hizmet İçi Eğitim Belgesi” talep edilmektedir.

Odamız tarafından bu amaçla düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programına katılmak isteyen meslektaşlarımızın 21/08/2015 saat 17:00 ye kadar odamız sekretaryası ile irtibata geçerek ön kayıt yaptırması gerekmektedir

 

Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası

Tel / Faks:  0222 221 74 80