EGE BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI TOPLANTISI
10.01.2014

Aydın Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen; İzmir, Muğla, Denizli ve Manisa oda Başkanlarının katılımlarıyla 22/12/2013 tarihinde gerçekleştirilen Ege Bölgesi Veteriner Hekimler Odası toplantısına Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET, 2. Başkanı Ali KOÇ, ve Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı Dr. Mehmet ALKAN katılmıştır.

Gündem gereği Ege bölgesindeki odalarımızın 2014 yılı Asgari ücretlerinin belirlenmesinde ortak kararlar alınması, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim görevlendirmelerinde izlenecek yol ve ücretlerin belirlenmesi, Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik yönetmeliği, Veteriner Tıbbi ve Biyolojik Ürünler Yönetmeliğinin sahada uygulamasındaki sorun, dilek ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinin yapıldığı verimli bir toplantı yapılmıştır.