E-REÇETE İSTİŞARE TOPLANTISI MERKEZ KONSEYDE YAPILDI
10.01.2019

09.01.2019 tarihinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkan ve üyeleri, Ankara, Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Samsun, Şanlıurfa ve Trakya Veteriner Hekim Odası başkan ve temsilcileri ile Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi katılımıyla e-reçete konusunda meslektaşlarımızın sahada yaşadığı problemlerin ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği bir istişare toplantısı yapılmıştır.  Toplantıda katılımcılar; Veteriner Hekimlerin e-reçete sistemi konusunda sahada yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerine ait görüşlerini dile getirmişlerdir. Toplantının bir bölümüne Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü E-reçete, İlaç Takip Sistemi ve Aşı Takip Sistemi Çalışma Grup Sorumlusu  Arif Özkan”da katılarak sistemin işleyişi konusunda katılımcılarla karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur.