DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
24.04.2015

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

(25 NİSAN 2015)

Dünya Veteriner Hekimler Birliği, her yıl nisan ayının son cumartesi gününü "Dünya Veteriner Hekimler Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırmış ve 2000 yılından günümüze kadar bu tarih, ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Dünya ülkelerinde "Dünya Veteriner Hekimler Günü" olarak kutlanmaktadır. Veteriner Hekimlik eğitiminin başlaması ile birlikte hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, beşeri hekimliğin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Veteriner hekimler; hayvan sağlığının ve aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarında yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağlamışlardır.

Dünya veteriner hekimleri günü her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır. 2015 yılı Dünya Veteriner Hekimler Gününün teması, “Vektörlerle bulaşan zoonoz  hastalıklar” olarak belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak tek sağlık platformunun bir üyesi olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden kendileri küçük zararları büyük” sloganıyla vektörlerle bulaşan zoonoz hastalıklara dikkat çekmek istedik.

Küresel ısınmanın da etkisi ile iklimlerde meydana gelen değişiklikler vektörlerle bulaşan zoonoz hastalıkların yayılmasına ya da yeniden ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hastalıkların yayılabilmesi için; uygun çevre şartlarının yanı sıra biyolojik evrelerini tamamlamaları, insan veya hayvanlara bulaşmalarını sağlayacak vektörlerle aynı ortamda bulunmaları gerekmektedir. Toplum sağlığını tehdit eden bu hastalıklar( örn. İnfluenza/kuş gribi, Leishmaniosis ve Batı Nil Hastalığı ) sadece bir ülkede veya sınırlı bir bölgede görülmeyip küresel boyutlarda salgınlar oluşturma potansiyeline sahiptirler.       

Tek Sağlık kavramının temel unsurlarından biri olan Veteriner hekimler bu hastalıkların önlenmesinde ve kontrolünde beşeri hekimlikle beraber ülkesel stratejiler geliştirerek etkin çözümler üretmektedirler. Bu vesile ile veteriner hekimler, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında doğrudan halk sağlığının korunmasında görev alan önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubudurlar.

Ancak; 6343 sayılı yasa ile Veteriner hekimliği mesleğinin ülke menfaatleri açısından en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak ve veteriner hekimlerin hak ve menfaatlerini korumak amacı ile kurulmuş olan ve bu konuda yasal düzenleme yapma yetkisine sahip Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bu yasal yetkilerini kullanamaz ve bu düzenlemeleri yapamaz duruma getirilmiştir. Son çıkartılan 6645 sayılı torba yasanın 78. Maddesinde avukat, mühendis, mali müşavir, eczacı ve doktorların ofis ve muayenehane açılışlarında belediyelerden izin alma muafiyeti getirilirken sadece veteriner hekim muayenehaneleri bu kapsam dışında bırakılmıştır.

Bunun yanında; Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Tebliğimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüş vermemesi nedeniyle yayımlanmamıştır. Bu durumda, 6343 sayılı yasanın Türk veteriner Hekimleri birliğine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte; Her geçen gün alt yapıları tamamlanmadan açılan veteriner fakülteleri, kaliteyi düşürdüğü gibi istihdam sorunlarını ve özlük hakları kayıplarını arttırmaktadır.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, özveriyle çalışan veteriner hekimlerimizin bu özel gününü kutlarım.

Saygılarımla

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimler Birliği

Merkez Konseyi Başkanı