DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ 26 NİSAN 2014
10.04.2014

26 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü 

Hayvan Refahını Sağlamak, İnsanlık Görevimizdir.

Dünya Veteriner Hekimler Birliği her yıl Nisan ayının son Cumartesi gününü “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olarak kutlamaktadır.

2014 Dünya Veteriner Hekimler Gününün konusu “Hayvan Refahı” olarak belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak “Hayvan Refahını sağlamak İnsanlık görevimizdir” sloganı ile hayvanlara yapılan ihlallere, hatalı tutumlara, eziyete hatta işkenceye varan davranışlara dikkat çekmek istedik.

Hayvansal üretimde yüksek verimlilik ve çok gelir elde etme amacıyla oluşan piyasa rekabeti ve hırsı, son zamanlarda yerini güvenli gıda, organik tarım, çevre, hayvan refahı ve davranışı gibi konulara ve tüketici taleplerine bırakmıştır. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında hayvan refahının sağlamak ve bu yöndeki düzenlemeleri yapmak ve uygulamak hayvansal üretimin temel şartı haline gelmektedir. Avrupa Birliği ithalat yapacağı ülkelerde hayvan refahı ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasını bir ön koşul olarak talep etmeyi planlamaktadır. Hayvansal üretimde barınaktan kesime kadar hayvan refahının istenilen standartlarda olması, yetersiz ise geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Hayvan Refahının sağlanmasında belli başlı temel ilkeleri şunlardır.

  • Zihinsel ve fiziksel sağlıklı olmaları sağlanmalıdır.
  • Hiç bir hayvan aç, susuz ve beslenme bozukluğuna maruz bırakılmamalıdır.
  • Çevreyle uyum içinde olmalarına dikkat edilmelidir.
  • Çevreye uyum sağlarken herhangi bir acı ve rahatsızlık duymamaları sağlanmalıdır.
  • Davranışlarını tam olarak gösterebilmeleri sağlanmalıdır.
  • Hayvanlar, korku ve stres yapan hiç bir işleme maruz bırakılmamalıdır.

Kendinize yapılmasını istemediğin davranışları hayvanlara yapma!

Can dostlara karşı yapılan hatalar, gelecekte vicdanları sızlatmasın!

 

                                                              Talat GÖZET

                                                  Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                       Merkez Konseyi Başkanı