DÜNYA SÜT GÜNÜ 01 HAZİRAN 2018
01.06.2018

DÜNYA SÜT GÜNÜ

01 HAZİRAN 2018

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 1 Haziran tarihini “Dünya Süt Günü”  olarak belirlemiş ve bu tarihte tüm dünyada süt günü olarak kutlanmaktadır.

Süt gününün amacı; sütün, sağlıklı beslenme açısından önemine dikkat çekerek kamuoyunda farkındalık oluşturmaktır. Süt, tüm memeli canlıların dünyaya geldikten sonra ilk tanıştıkları beden ve beyin gelişimlerinin en önemli döneminde tek başına yeterli olabilen tek besindir. Ve böyle önemli bir besin kaynağının, insan yaşamının her döneminde mutlaka beli miktarlarda tüketilmesi gerekir. Ne yazık ki; diğer hayvansal ürünler gibi sütün de ülkemizde kullanımı gelişmiş ülkelere göre daha düşük seviyelerdedir.

Tüm hayvansal ürünler, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde alternatifi olmayan  gıdalardır ve  geleceğimiz açısından stratejik öneme sahiptir. Süt, hayvansal ürün olarak beslenmemizde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle hayvansal üretimimizi arttırmak ve maliyetler açısından da kolay ulaşılabilir kılmak zorundayız.

Ülkemizde hayvancılık sektörü son yıllarda çok istikrarsız bir seyir izlemektedir. Bu durumdan en fazla etkilenen de süt hayvancılığıdır. Belli dönemlerde artan hayvansal ürün taleplerini karşılamak için öncelikle damızlık üretimi ve buna bağlı olarak da süt üretimi artmaktadır. Bunun sonucu oluşan arz fazlalığı ile ilgili gerekli tedbirler alınmadığından süt fiyatları düşmekte ve zarar eden yetiştirici bu defa damızlık hayvanlarını kestirmek zorunda kalmaktadır. Arkasından ithalat başlamakta ve bu kısır döngü yıllardır böyle devam etmektedir.

Ülkemiz kendine yetecek hayvansal üretimi sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Sorun yanlış hayvancılık politikalarıdır. Günübirlik ve populist politikalar yerine, “Ulusal Hayvancılık Politikası” oluşturmamız gerekir.

Ülkemizde üretilen hayvan ve hayvansal ürünler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolünde, uluslararası gıda standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Ancak; Diğer hayvansal ürünlerde olduğu gibi, süt ve süt ürünlerinin tüketimini de, çeşitli gerekçelerle engelleme çabası içinde olan sözde bilim insanları, son zamanlarda pastörize ve açık süt karşılaştırmasına başlamışlardır. Önemli olan sütün sağlıklı olmasıdır. Sağlıklı süt, ister çiğ, ister pastörize olsun tüketilmelidir.

Ancak; süt mikrobiyal üreme için çok uygun bir ortam sağlar. Bu nedenle, çiğ sütün tüketiminde, soğuk zincir çok önemlidir. Sağımdan son tüketiciye kadar soğuk zincir korunmalıdır. Bunun yanında, birçok zoonoz hastalık sütle bulaşabilmektedir. Bunun için çiğ süt mutlaka sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş olmalı ve iyi kaynatılmalıdır.

Gelecek yıllarda, bu çok kıymetli gıdanın tüketiminin artması dileği ile  süt gününü kutluyorum.

                                                             

                                                                                    Talat GÖZET

                                                                      Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                            Merkez Konseyi Başkanı