DÜNYA KUDUZ GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ
28.09.2018

DÜNYA KUDUZ GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

28 Eylül "Dünya Kuduz Günü" olarak belirlenmiştir. Bu günün amacı; En tehlikeli zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) hastalık olan kuduz hastalığı hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır.

Kuduz hastalığı bilinen en eski ve en tehlikeli viral bir zoonoz hastalıktır. Hastalığın ana kaynağı, kan emici yarasalardır. Bu yarasalar kuduz virüsünün taşıyıcılarıdır. Ancak; kendileri hastalığa yakalanmazlar.

Hastalık, tüm dünya ülkelerinde görülmektedir. Hastalığın yayılmasında yaban hayvanları önemli rol oynar. Bu hayvanların evcil hayvanlarla teması sonrası hastalık yerleşim yerlerine taşınmaktadır.

Hastalık, kuduz hayvanın ısırması sonucu bulaşır. Ancak; kuduz hayvanın salyasının, deride oluşan çatlak ve yaralara teması ile de bulaşabilir.

Hastalığa yakalandıktan sonra tedavi mümkün değildir. Ölümle sonuçlanır. Ancak; ısırma veya temas sonrası zaman geçirmeden yapılan aşılama ve anti serum uygulamaları ile hastalığa yakalanma önlenebilmektedir. Bu nedenle, kuduz şüpheli ısırıklarda veya temaslarda zaman geçirmeden tedaviye başlanması önemlidir.

Kuduz bir hayvanın hastalığı bulaştırma süreci ölümünden önceki son 10 günlük dönemdir. Bu nedenle, ısıran hayvan 10 günlük karantina sürecinde ölmez ise ısırılan kişinin tedavisine son verilir.

Kuduz hastalığından korunmanın tek yolu koruyucu aşılamadır. Kuduza karşı uygulanan aşı 1 yıl süreyle oldukça etkili bir koruma sağlamaktadır. Bu nedenle, kedi ve köpeklerin yılda bir defa aşılanması hastalığa karşı korunma için gereklidir.

Ülkemizde son yıllarda sokak hayvanları sayısal olarak çok büyük rakamlara ulaşmıştır. Ve bunların düzenli aşılanmaları da mümkün olamamaktadır. Bu da kuduz hastalığının yayılması açısından önemli risk oluşturmaktadır. Sokak hayvanları sorunu mutlaka çözüme ulaştırılmalıdır. Türkiye genelinde eş zamanlı, seferberlik şeklinde uygulanacak bir proje ile sokak hayvanlarının aşılanmaları ve çoğalmayı önlemek için de kısırlaştırmaları yapılmalıdır. Kuduzun odağı olan yaban hayatta da, ağız yoluyla kuduz aşılama projesine devam edilmelidir.

Kuduz hastalığı, geri dönüşü olmayan çok tehlikeli bir hastalık olması nedeniyle, her türlü kedi ve köpek gibi hayvan ısırıklarında mutlaka sağlık kuruluşuna giderek tedaviye başlanmalı ve hayvanın kontrol altına alınması sağlanmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi başkanı