DÜNYA HAYVANLARI AŞILAMA GÜNÜ (20 NİSAN 2016)
20.04.2016

DÜNYA HAYVANLARI AŞILAMA GÜNÜ(20 NİSAN 2016)

WORLD ANİMAL VACCİNATİON DAY (20 APRIL 2016)

Hepimizin bildiği gibi önemli olan hastalık meydana geldikten sonra hastalığı tedavi etmek değil, hastalığın çıkmasına mani olmaktır. Aşılama, uygulanan tedavilerden daha az maliyetli ve etkili bir sağlık yatırımıdır. Hep vurguladığımız “Sağlıklı Hayvan, Sağlık Gıda, Sağlıklı Çevre ve Sağlıklı İnsan” ancak aşılamayla oluşturulur. 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı