Dr. Mehmet Yücel AKINCI vefatının 1. Yıl dönümünde anıldı
09.01.2019

Dr. Mehmet Yücel AKINCI vefatının 1. Yıl dönümünde anıldı.

Öncelikle belirtmek isterim ki, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı olarak, daha önce bu görevde bulunan bir meslek büyüğümüzün vefatının yıl dönümünde bu konuşmayı yapmak beni hem duygulandırmakta, hem de onurlandırmaktadır. Neden, nedeni bundan sonraki cümlelerde.

Merhum büyüğümüz ile hayatta iken yollarımız çokça kesişmedi. Ben kendisini daha çok tanıyanların ve sevenlerin anlatımlarından tanıdım. Zaman zaman kısa sohbetlerimiz de olmuştur.

Hayatı boyunca mesleğini çok seven biri olduğuna dair çok sözler duydum.

Bulunduğu her platformda, Veteriner Hekimlik konusundaki hassasiyetini dile getirmiştir. Karşılaştığımız etkinliklerde bu hassasiyetine şahit oldum.

Yücel Akıncı’nın mesleki, ülkesel veya her hangi bir konudaki düşüncelerini tereddüt etmeden, hiç çekinmeden, çok açık bir ifade ile her zeminde dile getirdiği herkes tarafından bilinir. Sözlerini eğip, bükmeden söyler. Bu da O’nun şahsiyetini anlamak açısından çok önemlidir.

O insani ilişkilere dikkat eden, ön yargılarla hareket etmeyen ve katılmasa da her düşünceye saygı gösteren biridir. Arkadaşlarına, meslektaşlarına ve dostlarına değer verir. Bir ağabey olarak her zaman sayılır ve aranır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1966 yılında mezun oldu. Gerek öğrenciliği sırasında, gerekse mezun olduktan sonra çok anlamlı ve fonksiyoner bir yaşam çizgisi vardır Yücel Akıncı’nın.

O bir aksiyon insanıdır. Ankara üniversitesi Yönetim Kurulunda Öğrenci Temsilciliği, AÜ Veteriner Fakültesinde Asistan Temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hayvancılık İşletme Ekonomisi Ana Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladıktan sonra, aynı fakültede öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Genel Başkanlığı, Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Gençlik Asamblesinde Türkiye Temsilciliği, 27 Mayıs Devrim Derneği Kurucu Üyeliği, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyeliği, İnsan Hakları Derneği kurucu üyeliği, Nükleer Savaşla Mücadele Derneği Kurucu Üyeliği, iki dönem Veteriner Hekimleri Derneği Genel Başkanlığı, Sağlık Yüksek Meslek Kuruluşları Danışma Kurulu Başkanlığı, on dönem Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı ve 1977-1980’de 16. dönem Konya'dan milletvekilliği yapan büyüğümüzün yaşam serüvenine bakıldığında soyadı ile müsemma bir kişilik olduğu açıkça görülmektedir.

Bu satırlardan anlaşılıyor ki, Yücel Akıncı kendini yetiştirmiş, ne yaptığını iyi bilen fikir ve mücadele insanıdır. O zora soyunmuş, hep gayretin içinde olmuş üstlendiği her görevde etkili olarak Veteriner Hekimlikte iz bırakanların arasındaki tarihi yerini almıştır.

Çok değerli Yücel Akıncı dostları;
TVHB Merkez Konseyi Başkanı olarak çok önemli bulduğum, bir fedakarlığını, bir adanmışlığını, paylaşmak isterim.

TVHB Merkez Konseyi Başkanlığı yaparken, yıllarca ödenmeyen Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’nin aidatını memleketindeki tarlasını satarak ödemiştir. Yaptığı sıradan bir iş değildir. Bu da O’nun idealizminin çok çarpıcı örneğidir. Hani derler ya empati yapmak lazım. İşte herkesin empati yapabileceği müthiş bir yaklaşım.

İlk Merkez Konseyi Başkanlığına 1975 yılında seçilmiş, 64 yıllık TVHB tarihinde 10 dönem, en uzun süreyle Merkez Konseyi Başkanlığı yapmıştır. Kısaca anlatmaya çalıştığım bu yaşamda ülke sevgisi,üstün fedakarlık duygusu ve mesleğine olan bitmek bilmez aşkı var Yücel Akıncı’nın.

Bu nedenler ile TVHB 2010 hizmet ödülüne layık görülmüştür. İlerlemiş yaşına rağmen mesleki faaliyetlerin yapıldığı her platformda aktif olarak görülen meslek büyüğümüz bunu fazlası ile hak etmiştir.

Sanırım bu cümleler konuşmamın girişinde neden hem duygulandığıma, hem de onur duyduğuma cevap olabilecektir.

Değerli Meslektaşlarım;
TVHB Merkez Konseyi olarak bir çalışma başlattık. 
TVHB kurulduğu 1954 yılından bugüne kadar görev yapan Merkez Konseyi Başkanlarının albümünü çıkaracağız. Söz uçar yazı kalır diyerek, bunu hem bir vefa hem de arşiv olarak önemli buluyoruz.

Sayın Hocamız Prof. Dr. Ferruh Dinçer ve kıymetli eşi Sayın Prof.Dr. Şükran Dinçer hocamız gerek bu konuda gerekse ihtiyacımız olan çeşitli konularda yardımlarını esirgemiyorlar. Onlara da en derin selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bu konuda katkı yapmak isteyen herkesin şahsım ve Merkez Konseyi ile iletişime geçmesini rica ediyorum.

Anma programı vesilesi ile Sayın dekanımız Prof.Dr.Belgin Sarımehmetoğlu’na, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Sayın Prof.Dr. Şakir Doğan Tuncer hocamıza, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Hüseyin Tanrıverdi’ye ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Meslektaşımız, büyüğümüz Yücel Akıncı’yı anlatan kitabın herkes tarafından ve özellikle yeni nesiller tarafından okunmasını gerekli ve değerli buluyorum. Yaşananların bilinmesinin geleceğin teminatı olacağına inanıyorum. Emekleri ve katkıları olanlara teşekkür ediyorum.

Sözlerimi bitirirken; Hayat er ya da geç bir gün bitecek, herkes fani. Ancak arzu edilen, iyi bitsin, anlamlı bir ömür olsun. Yücel abimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum.

Yine bu vesile ile fakültemizden ve mesleğimizden ebediyete irtihal edenlere rahmet diliyorum

Muhterem eşi Sayın Sevim Akıncı’ya ve aile bireylerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor, tekrar hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı