Destek Talebi
13.10.2013

Sayı  : 804/ 1432                                                                                        09.10.2013

Konu : Destek Talebi

 

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü )

 

            5 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” gereği hazırlanan “Hijyen Eğitimi Programlarında” yer alan Eğitimciler başlıklı bölümde, eğitimci olarak görev alabilecek meslek grupları belirlenmiştir.  Burada sağlık ve hijyenle ilgili eğitim alan tüm meslek grupları yer alırken, 5 yıl süre ile sağlık ve hijyen konularında öğrenim gören ve hayvansal gıdaların üretimindeki kontrollerden yasal olarak sorumlu meslek olan veteriner hekimlere yer verilmemiştir.

Sehven yapıldığı düşünülen bu uygulamanın düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederim.