"DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNDAN" MESLEĞİMİZ ve MESLEKTAŞLARIMIZ LEHİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR
07.12.2015

"DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNDAN"

 MESLEĞİMİZ ve MESLEKTAŞLARIMIZ LEHİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak yaptığımız ısrarlı mücadele sonunda, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerde olduğu gibi, son aşamada "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan" çok önemli bir karar çıktı.

Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, çalıştıracağı veteriner hekimle ilgili olarak, Ankara Veteriner Hekimleri Odası tarafından sözleşme talep edilmesi neticesinde, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Ankara Veteriner Hekimleri Odasını hasım göstererek Danıştay'a açtığı dava neticesinde, Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından Yönetmeliğimizin 113.maddesi (1) fıkrasını iptali yönünde karar vermişti.

Kamu dışında çalışan veteriner hekimlerin hak ve menfatlerini korumaya yönelik Yönetmeliğimizin en önemli maddesi olan bu maddenin iptali, mesleğimizi savunmasız hale getirmişti.

Bu kararın haksız olduğu yönünde "Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna" yaptığımız başvuru, haklı görülerek, Kurul, "Danıştay Sekizinci Dairesi Kararının Kaldırılması" yönünde karar almıştır.

Bu karar, veteriner hekim odalarımızın, mesleğin en iyi şekilde uygulanması ve  meslektaşların hak ve menfaatlerini koruma yönünde yapacakları çalışmalarda önemli bir dayanak teşkil edecektir.

Karar ekte yer almakta olup, Odalarımızın, bu karar gereği, Yönetmeliğin bu maddesinin uygulanması açısından herhangi bir engeli kalmamıştır.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

 

"DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI"