DANIŞTAY HAKSIZ UYGULAMAYI BİR KEZ DAHA DURDURDU.
14.01.2015

Danıştay haksız uygulamayı bir kez daha durdurdu.

            "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik" gereği "istihdamı zorunlu personelden "o işletmede çalıştığına dair belge" talep edilmekteydi. Ancak;  07.01.2014 tarihinde bu yönetmelikte yapılan bir değişiklikle bu belge talebi kaldırılmıştı.

            O dönemde, gıda işletmelerinde "istihdamı zorunlu personel" olarak istihdam edilen meslek odalarının başkanları ile bir ortak basın açıklaması yapılarak, "Bu uygulamanın gıda güvenliği ve meslek mensuplarının hak ve mefaatlerinin korunması açısından olumsuz etkileri olacağı" belirtilmişti. Bunun üzerine Bakanlık, belge talebinin meslek odalarının kendi yasal düzenlemeleri çerçevesinde devam edeceği açıklamasını yapmıştı.

           Aydın ve İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, bu düzenlemenin yasal olmadığı gerekçesi ile Danıştay'a taşıdı. Ve Danıştay yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile bu düzenlemenin "Yürütülmesinin Durdurulması" yönünde karar verdi.

            Bu karar, mesleğimiz açısından önemli bir kazanımdır.Aydın ve İstanbul Veteriner Hekimleri Odasına meslek camiamız adına teşekkür ederiz.

Talat GÖZET

Merkez Konseyi Başkanı   

- İstanbul VHO Danıştay kararı 

- Aydın VHO Danıştay kararı

-08/01/2014 tarihinde konu ile ilgili yapılan basın açıklaması