BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAYINA KATILDIK
30.01.2018

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAYINA KATILDIK.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü organizasyonu ve Et ve Süt Kurumunun katkılarıyla 9-11 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya’ da "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı” düzenlendi. Müsteşar Yardımcısı Dr. Sn. Nihat PAKDİL tarafından açılan Çalıştay kapsamında Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı olmak üzere 4 ayrı çalışma grubunda sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ayrıntılı olarak ele alındı.

Çalıştayın kapanış oturumuna katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref  FAKIBABA çalışma grupları sonuç raporlarını dinledi. Sayın Bakan kapanış konuşmasında konunun taraflarıyla bir araya gelmeden, onlarla istişare yapmadan hizmet vermenin yürütmenin mümkün olamayacağını, masa başında olmakla işlerin başarılamayacağını ifade etti. Sayın Bakan, konuşmasının devamında Küçük ve orta ölçekli işletmelere verilecek desteklerin öneminden, üretici ve örgütlerin karşılıklı güven eksikliklerinden, eğitim yetersizliğinden, kırsal kalkınmanın önceliğinden ve kırsalda yaşayanların yaşam kalitesinin artırılmasının gerekliliğini, kayıt sistemlerin ve tarım envanteri çalışmalarının eksikliğini dile getirdi. Ayrıca Sayın Bakan çalışma grubu başkanlarına birer plaket takdim etti.  

Bakanlık ve İlgili Bakanlık, Üniversite, Meslek odaları, Yetiştirici ve Üretici Birlikleri, Sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 300 kişinin katılımlarıyla yapılan çalıştay 3 gün sürdü. Söz konusu çalıştaya Türk Veteriner Hekimleri Birliğini temsilen Dr. Tahir GONCAGÜL, Doç Dr. Umut TAŞDEMİR ve Dr Mustafa ULUDAĞ katılmıştır.