Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı ŞAP Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyonu Eylem Planı Toplantısına Katıldık
21.10.2016

Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı ŞAP Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyonu Eylem Planı Toplantısına Katıldık

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL başkanlığında yapılan Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı ŞAP Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyonu Eylem Planı Toplantısına TVHB başkanı Talat GÖZET ve bölge oda başkanlarımız ve temsilcilerimizle katıldık. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Trakya’dan sonra Batı Karadeniz, Güney Marmara ve Ege bölgesinin de şap hastalığından ari hale getirilmesi için harekete geçti. Bakanlık hazırladığı yeni eylem planıyla, Trakya’yı “aşısız hastalıktan ari bölge”, Batı Karadeniz, Güney Marmara ve Ege de “aşılı hastalıktan ari bölge” statüsüne kavuşturacak. Bakanlık, geviş getiren çiftlik hayvanlarının şap hastalığı ile mücadele eylem planının uygulamaya girmesinin ardından paydaşları bilgilendirmek amacıyla Bursa’da bir toplantı düzenledi. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil’in başkanlık ettiği toplantıya; Bakanlık yetkilileri, Bölge İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürleri, TVHB oda başkanları ve üretici birliklerinin temsilcileri katıldı. Ülkemizde Şap hastalığının, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olan en önemli hastalık olduğu belirtilen toplantıda, hastalığın kontrol ve eradikasyonuna imkân sağlayacak çeşitli tedbir ve uygulamalar hakkında paydaşlar bilgilendirildi.                                                                                                                                

Ülke hayvancılığının ve hayvan sağlığının korunmasında alınan bu olumlu kararlara; verilecek her türlü yetki ve sorumluluk dahilinde TVHB olarak Tüm meslektaşlarımızla birlikte destek vermemiz gerekmektedir.