BESİ SIĞIRCILIĞI SEMPOZYUMU
15.04.2014

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya/Belek’te Besi Sığırcılığı Sempozyumu düzenlenmektedir.

Son yıllarda hızlı bir değişim içerisinde bulunan hayvancılık sektörünün istikrar kazanması için farklı bakış açılarına gereksinim duyulmaktadır. Özellikle besi sığırcılığının geleneksel hayvancılığın gölgesinde kalması, bu sektörün gelişimini ve sektöre olan bakış açısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle besi sığırcılığındaki ilerlemeler sektör çalışanlarını tatmin edici nitelikte değildir. Besi sığırı yetiştiriciliğiyle, bakımıyla, hastalığıyla, beslenmesiyle ve et kalitesi ile diğer hayvancılık kollarından ayrı bir şekilde “farkına” varılmasını beklemektedir. Bu bağlamda düzenlenecek olan Besi Sığırcılığı Sempozyumu, besi sığırcılığının ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve donanımı sağlama noktasında atılacak adımlardan ilki olma niteliği taşımaktadır. 

Sempozyum kapsamında besi sığırcılığının güncel kaygılarının yanı sıra geleceğinin planlanabilmesi için bilimsel bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye’de besi yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların irdelendiği “TÜRKİYE’DE BESİ SIĞIRCILIĞININ DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI”  başlıklı bir panel düzenlenecektir. Ayrıca sempozyum kapsamında besi sığırcılığı alanında tecrübeli 11 yerli ve 7 yabancı konuşmacı bilgilerinin katılımcılar ile paylaşacaktır.     


 Sempozyumda;

  - Besi sığırı yetiştiriciliği ve yönetim uygulamaları 
  - Besi sığırlarının beslenmesi 
  - Besi sığırlarında görülen hastalıklar ve üremenin denetlenmesi
  - Besi sığırlarında et kalitesi 
  - Besi sığırlarında görülen ayak hastalıkları ana başlıklar olarak belirlenmiştir.

Besi Sığırcılığı Sempozyumunun sonunda, besi sığırcılığı farkındalığının oluşturulması, sektör sorunlarının ortaya konulması ve çözüm önerilerini içeren bir sonuç çıkarılması hedeflenmektedir. 
 

Sempozyum içeriği, sempozyum merkezi, bildiri gönderme ve konuşmacılar hakkında detaylı bilgiye www.besisigirciligi.org  sitesinden ulaşılabilir.

Besi Sığırcılığı Sempozyumunun başarılı bir şekilde amacına ulaşabilmesi için siz değerli sektör çalışanlarının katkıları oldukça önemlidir. Bu konuda katılım ve desteklerinizi bekliyor, saygılar sunuyoruz.

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Hakan BİRİCİK

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Derya YEŞİLBAĞ, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş KARA, Arş. Gör. Yavuz MERAL

Bilimsel Sekretarya
Arş. Gör. Yavuz MERAL
Tel: +905415171314
E-posta: yavuzmeral@uludag.edu.tr