"Beş Ülkede Özel Veteriner Uygulamalarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına Katıldık
11.12.2015

"Beş Ülkede Özel Veteriner Uygulamalarının Değerlendirilmesi" Çalıştayı

Food and Agriculture Organization, (FAO) tarafından, 2014 yılı içinde yapılan  “Veterinerlik Hizmetlerinin Temininin Sürdürülebilirliği Kırgızistan-Azerbaycan-Türkiye Değerlendirme Araştırması” konulu çalışmanın değerlendirilmesi ve  Türkiye, Tacikistan, Kazakistan,   Azerbaycan ve Afganistan’ın katıldığı "Beş Ülkede Özel Veteriner Uygulamalarının Değerlendirilmesi" konulu çalış tay 30 Kasım-02 Aralık 2015 tarihleri arasında Tacikistan/Dushanbe’de yapılmıştır.

Çalış taya Türk Veteriner hekimleri birliğini Başkan Talat GÖZET ve yönetim kurulu üyemiz Dr.sinan AKTAŞ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını temsilen Yönetim kurulu üyemiz Tülay KURT katılmışlardır.

Özel veteriner hekimler ve özel hayvan sağlığı hizmetleri esas olarak klinik veterinerlik hizmetleri (tanı, tedavi ve cerrahi müdahale), koruyucu hekimlik, suni tohumlama tıbbi ürün uygulaması konularını kapsayan geniş çaplı konularda ülkeler mevcut durumları hakkında sunu yapmıştır. Beş ayrı konu başlığında çalışma grupları oluşturulmuştur. Çalışma gruplarının hazırladığı sonuç raporları doğrultusunda “Eylem Planı Taslağı” oluşturulmuştur.

Taslak plan katılımcı ülke temsilciliklerine gönderilerek, son hali verilecektir.

FAO tarafından yapılan çalışmalar sonucunda üç ülkedeki serbest veterinerlik uygulamaları genel olarak değerlendirildiğinde, Ülkemizdeki serbest veteriner hekimlik hizmetlerinde gerek yasal düzenlemeler ve gerekse uygulamalar konusunda oturmuş bir sistemin olduğu, veterinerlik hizmetlerinin teminin oldukça iyi işlediği ve bazı konularda Türkiye’nin örnek alınabileceği belirtilmiştir.