BAKANLIK, YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE
23.11.2017

BAKANLIK,  YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE "VETERİNER SAĞLIK RAPORU"DÜZENLEMESİNİ KALDIRILMAK İSTİYOR

"Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte" değişiklik yaparak, su ürünleri için yasa gereği, düzenlenmesi zorunlu olan "Veteriner Sağlık Raporu" uygulamasının kaldırılması yönünde değişiklik taslağı hazırladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, böyle bir uygulamanın, uluslararası kurallar ve hayvan ve insan sağlığı açısında ortaya koyacağı riskler hatırlatılarak, bu değişikliğin yapılmaması gerektiği yönündeki görüşümüzü Bakanlığa ilettik.