BAKANLIK - VİSAD - SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
30.03.2016

BAKANLIK - VİSAD - SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

MERKEZ KONSEYİ BAŞKANIMIZ TALAT GÖZET ANTALYADA YAPILAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN VE GIDA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GELENEKSEL TOPLANTISINA KATILDI.

Veteriner sağlık ürünleri sektöründeki gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve Bakanlık-VİSAD-Sektör Değerlendirme toplantısı 23-24 Mart 2016 tarihlerinde Antalya’da (REGNUM CARYA OTEL) yapıldı. Türk Veteriner Hekimleri Birliğini temsilen Konsey Başkanımız Talat GÖZET toplantıya katılarak açılışta VİSAD’ın 25.kuruluş yılını kutlayarak yönetim ve tüm üyelerine başarılar dileyerek bir konuşma yapmıştır.

 

Değerli katılımcılar;

Veteriner sağlık ürünleri; hayvan hastalıklarının tedavisi, koruması, hayvan yetiştiriciliğinde yarattığı önemli verim artışları, sağlıklı ve kaliteli gıda üretimi, ev ve süs hayvanlarının yaşam kalitesini artırılması ile hayvan refahı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu gün ülkemizde ulusal ve uluslar ası çok sayıda firma veteriner sağlık ve biyolojik ürünleri üretim, pazarlama ve satışında aktif rol almaktadır. İthal ve yerli üretim şeklinde 2000 civarında veteriner ilacı ruhsatlandırılmıştır.

Veteriner sağlık ürünleri hayvan hastalıklarının tedavisi başta olmak üzere farklı amaçlarla kullanımı söz konusudur. İlaç hekimin sanatını uygulaması esnasında yararlandığı en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla hekim kullanacağı ilaç ile ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olmalı ve ilacın içeriği, üretimden muhafazasına ve kendisine intikaline kadar her safhasındaki kontrol ve denetimlerin yapıldığına güvenmelidir.

İlaçların bilinçli ve güvenli kullanımı hem hayvan sağlığı hemde halk sağlığı açısından son derece önemlidir. Veteriner ilaçları ve diğer ürünler dikkatli ve Hekimlik eğitimi almayan kişiler tarafından kullanıldığında kalıntıları aracıyla tüketicileri, mikrobiyal direnç sebebiyle hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından büyük riskler oluştururlar.

Değerli katılımcılar.

Bugün 5996 sayılı yasaya göre çıkartılan veteriner sağlık ürünleri yönetmeliği yayınından sonra sahada veteriner klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerde gözle görülür bir iyileşme olduğunu ve İlacın üretimden işletmeye hatta uygulandığı hayvana kadar, kontrolünün sağlanabildiğini memnuniyetle gözlemlemekteyiz.  Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ederim. Gıda güvenliği ve halk sağlığından sorumlu meslek grubu olarak beklentimiz, en kısa sürede E- REÇETE uygulamasına geçilerek elektronik ortamda kontrol ve denetiminin yapılmasıdır.

Bir diğer konu ise 5996 sayılı yasa veteriner ilaçlarının perakende satışına sadece eczaneler, klinik ve poliklinik ve hayvan hastanelerine yetki vermişken yönetmeliğin 41/4 maddesiyle hayvancılık işletmeler ininde veteriner hekim bulundurması ve izin alarak depolardan ilaç temin etmesi maddesi süistimale uğratılarak bazı işletmeler bünyesindeki bir veteriner hekim ile ülkenin her yerindeki işletmelere ilaç dağıtımı yaparak haksız rekabete neden olmakta ve gıda güvenliği konusun dada önemli riskler oluşturmaktadırlar. İşletmenin kime ait olduğu bakanlığımız kayıtlarında mevcuttur. Bu konuda işletmedeki hayvan materyali ile çekilen ilacın makul ölçülerde olup olmadığı sıkı bir şekilde denetlenmelidir.

Bu toplantının düzenlenmesinde; katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür eder toplantının ülke hayvancılığına, sektöre ve meslektaşlarımıza yararlı olması dileklerimle Herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum.