Arıcılık Çalıştayı
29.11.2013

Arıcılık sektör sorunlarının tartışılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “1. Arıcılık Çalıştayına” Bakanlık ve ilgili kuruluş temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve yurdun dört bir yanından Arı Yetiştiricileri Birliği ve arıcılıkla ilgili firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına Dr Tahir GONCAGÜL katıldı.

Çalıştay; Arı Yetiştirme ve Islahı, Arı Hastalıkları ve Zararlıları, Arı Ürünleri başlıklarında üç alt çalışma grubunda yapıldı. Oturumlarda; Arıcılık sektöründe özellikle Arı hastalıkları konusunda Uzman Veteriner Hekim açığı, Ruhsatsız ve kaçak satılan ilaçların denetim yetersizliği, Sektör paydaşları arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği, Gezginci arıcıların konaklama yerlerinin planlamasının yapılmaması, Arıcılık Kayıt Sisteminin yetersizliği, Arı hastalıklarıyla etkili mücadele edilemediği, Damızlık materyal eksikliği, Sahte ve kalitesiz arı ürünlerinin satışının önlenemediği hususları gündeme getirildi.

Veteriner Fakültelerinde eğitim müfredatında arıcılıkla ilgili konulara daha fazla yer verilmesi, mecburu dersler arasında yer alması, uzmanlık yönetmeliğinin bir an önce çıkarılması hususlarında girişimlerin başlatılması, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, AR-GE faaliyetlerinin artırılması, arı hastalıklarının tazminatlı hasatlıklar ve tarım sigortaları kapsamına alınması, Arıcılık Kanunun çıkarılmasına yönelik öneriler önem arz eden konular olarak belirlenmiştir..

Yetkililer, çalıştay sonuç kararları ve yapılan öneriler doğrultusunda en kısa sürede eylem planı hazırlanacağını bildirdi.