AR-GE DESTEK PROĞRAMI İÇİN ÖNCELİKLİ KONULAR BELİRLENDİ.
24.12.2014

AR-GE DESTEK PROĞRAMI İÇİN ÖNCELİKLİ KONULAR BELİRLENDİ.

5488 sayılı Tarım Kanuna bağlı olarak hazırlanan “Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına” dayanılarak yürürlüğe konulan “Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” kapsamında, Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri ve araştırmacılar desteklenmektedir.

İlgili tebliğ kapsamında oluşturulan Ar-Ge Değerlendirme Kurulu, 5 Aralık 2014 tarihlerinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL Başkanlığında toplanmıştır.  Bakanlık, üniversite ve meslek kuruluşlarından oluşan Değerlendirme Kurulu üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıya TVHB adına Dr Tahir GONCAGÜL katılmıştır.

Yapılan toplantıda, sonuçlanmış projelerin değerlendirilmesi yapılmış aynı zamanda 2015 yılında Ar-Ge destek proğramı kapsamında değerlendirilecek projeler için öncelikli konular belirlenmiştir. Ar-Ge Destek proğramı ile ilgili Duyurular, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından www.tarım.gov.tr/TAGEM adresli web sayfasında yapılacaktır.