AR-GE Değerlendirme Kurulu Toplantısına Katıldık
13.12.2016

AR-GE Değerlendirme Kurulu Toplantısına Katıldık

5488 sayılı Tarım Kanuna bağlı olarak hazırlanan “Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına” dayanılarak yürürlüğe konulan “Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” kapsamında, Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda başta özel sektör olmak üzere üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

İlgili tebliğ kapsamında oluşturulan Ar-Ge Değerlendirme Kurulu, 1-2 Aralık 2016 tarihlerinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL Başkanlığında toplanmıştır.  Bakanlık, üniversite ve meslek kuruluşlarından oluşan Değerlendirme Kurulu üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıya TVHB adına Dr Tahir GONCAGÜL katılmıştır.

Yapılan toplantıda, sonuçlanmış projelerin değerlendirilmesi yapılmış aynı zamanda 2017 yılında Ar-Ge destek proğramı kapsamında değerlendirilecek projeler için öncelikli konuların tespit edilmesi, destek üst limitinin belirlenmesi ve yeni yönetmelik taslağının tartışılması konuları görüşülmüştür. AR-GE Destek proğramı ile ilgili düzenlemeler, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından www.tarım.gov.tr/TAGEM adresli web sayfasında ilgililere ve kamuoyuna duyurulmaktadır.