Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Sempozyumuna Katıldık
14.12.2016

Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Sempozyumuna Katıldık

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnç tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda sağlık çalışanlarında ve toplumda akılcı ilaç kullanımının sağlanması yönünde davranış değişikliği oluşturması amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya konulmuş ve bu plan kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması öncelikli faaliyet alanlarından birisi olarak kabul edilmiştir. Hayvan sağlığı alanında antibiyotiklerin akılcı kullanılmasını temin etmek amacıyla Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) 16-22 Kasım 2016 tarihleri arasındaki bir haftalık zaman diliminin “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak kutlanmasına karar vermiştir. Akılcı ilaç kullanımı ve antimikrobiyal direnç konusunda farkındalık oluşturmak, toplum, insan ve hayvan sağlığı çalışanları ve politika yapıcıları arasında iyi ıugulamaları teşvik etmek amacıyla 18 Kasım 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı organizasyonunda “Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen sempozyuma TVHB adına Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ katılmıştır.