5. Ulusal (1. Uluslararası) Sürü Sağlığı Kongresi
25.10.2018

5. Ulusal (1. Uluslararası) Sürü Sağlığı Kongresi

14-17 Ekim 2018; Antalya

5.Ulusal ve 1.Uluslarası nitelikteki Sürü Sağlığı Kongresi Antalya’da 14-17 Ekim 2018 tarihlerinde başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizden ve yurtdışından çok sayıda katılımcının, meslektaşımızın iştirak ettiği Kongreye Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi adına 2.Başkan Prof.Dr. Ender YARSAN katılım sağlamıştır.

Prof.Dr.Ender YARSAN Kongrenin Açılış konuşmasında; Emeği geçenlere, katkı ve katılım sağlayanlara teşekkür ederek; Sürü Sağlığı yaklaşımının mesleğimiz ve veteriner hekimliği pratiği açısından önemine vurgu yapmıştır. Bununla birlikte TVHB olarak bu konuyu önemsediklerini; 2018 yılı itibariyle yasal altyapısı hazırlanan Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Yönetmeliğinde bu konunun ayrı bir Uzmanlık alanı olarak belirlendiğini; bu noktada TVHB’nin de katkı sağladığını belirtmiştir. Ancak ilerleyen dönemde bu uzmanlık alanının içinin multidisipliner bir yaklaşımla ve farklı türleri de içine alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte 4.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı çalışmalarında da, hazırlanan Raporlar içerisinde Sürü Sağlığı yaklaşımına atıfta bulunulduğuna dikkat çekmiştir. Yakın zamanda gerçekleştirilecek Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu konusunda bilgilendirme yaparak; bu Sempozyumlarının önemine işaret etmiştir. Konuşmasının son kısmında ise; gerek sürü sağlığı noktasında, gerekse hayvan sağlığı ve halk sağlığı alanında özveri ile çalışan Veteriner Hekimlerin çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi konularına vurgu yaparak; sağlık alanında oluşturulan Kurullarda mutlaka veteriner hekimlerin de bulunması gerektiğini ifade etmiştir.