3. YUMURTA ZİRVESİ – ANTALYA
10.11.2017

3. YUMURTA ZİRVESİ – ANTALYA

Yumurta üreticileri Birliği tarafından Antalya’da 2-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 3. Yumurta zirvesine konsey başkanımız Talat GÖZET Katılmıştır. Üreticiler sektöre girdi sağlayan firmalar, akademisyenler ve gıda tarım hayvancılık bakanlığından konu uzmanlarından oluşan 700 kişinin katıldığı zirve başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. 

TALAT GÖZET AÇILIŞ KONUŞMASI

Sizleri şahsım ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ülkemiz ticari yumurta üretimine 1970’li yıllarda başlamıştır, üretim alt yapısını sürekli geliştirerek ve kalitesini yükselterek dünya yumurta üretimine önemli katkı sağlamaktadır.2016 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 1698 işletme ve 3616 kümes ile Dünyada yumurta üretiminde 9.ve ihracat tada ilk 3ün içerisinde olduğumuz önemli bir başarıdır. Sürdürülebilir bir yapıya sahip yumurta sektörümüz hem kendi insanımızın hayvansal protein ihtiyacını karşılamakta hem de birçok ülkeye yaptığı ihracat ile Ülke ekonomisine ve insanlığın beslenmesine önemli katkılar sağlamaktadır.                                            

Yumurta; insan organizmasının ihtiyaç duyduğu besin maddelerini içermesi açısından bütün yaş grubu insanlar için dengeli ve doğal bir besin maddesidir. En önemlisi de ucuz ve kolay erişilebilen Yumurta, ambalajı hayvan tarafından yapılan ticari hileye tamamen kapalı tek hayvansal gıda maddesidir. Yumurtanın insan beslenmesinde; özellikle de fiziksel ve zihinsel gelişim aşamasındaki çocukların beslenmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Değerli katılımcılar

Biz veteriner hekimler olarak tavukçuluk sektörüyle sıkı ilişki içerisinde olan önemli bir meslek grubuyuz. Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda ve sağlıklı insan sloganımızla üretimden tüketime kadar sektörün her zaman yanında olduğumuzu buradan bir kez daha hatırlatmak isterim.                                                                                                           

Geçtiğimiz günlerde Başta Hollanda, Belçika ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yumurtalarda fipronil tespit edildi. Kedi ve köpeklerin pire, bit ve kene ilacı olarak bilinen ve gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlarda kullanılması yasak olan fipronil maddesinin, dezenfeksiyon işleri yapan bir şirket tarafından yumurtacı işletmelerde kırmızı bite karşı mevzuata aykırı olarak kullandığı tespit edilmiştir.                                                         

Avrupa Birliği sözcüleri ticari kaygılarından dolayı Türkiye’n inde içinde bulunduğu 14 ülkede daha zehirli yumurtaya rastlandığını söyleyerek sorunu yaygınlaştırmaya çalışmış ise de ülkemiz bundan etkilenmemiştir. Bu yüzden özellikle sektörde görev yapan meslektaşlarımın halk sağlığını ilgilendiren Gıda amaçlı üretimlerde kullanılacak ilaçların kalıntıları konusunda çok daha hassas davranmaları gerekmektedir.                                                                                  

Bu zirve boyunca yapılacak olan oturumlarda sektör temsilcileri ve bilim insanları çok değerli sunumları ile sektöre ışık tutacaklardır. Ülkemizde kişi başına tüketilen yumurta sayısının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılacağına inanıyorum, Yum-Bir’in düzenlemiş olduğu faaliyetler de bunu destekleyen önemli çalışmalardır.                                                                      

Bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen; özellikle gerçek bir üretici birliği olma yolundaki başarılarından dolayı başta yum-Bir başkanı Sayın Hasan KONYA olmak üzere yönetim kurulu üyelerini ve yum-bir çalışanlarını tebrik ediyorum. Üretimin zor ve meşakkatli olduğu bu dönemde inadına Üretim diyen saygıdeğer üreticilerimize teşekkür ediyorum. Zirvenin ülke ekonomisine ve tavukçuluk sektörüne olumlu katkılar sağlaması dileklerimle Herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum.

               Talat GÖZET

TVHB Merkez Konseyi Başkanı