2017 YILININ ODA BAŞKANLARI TOPLANTISININ İKİNCİSİNİ URFADA GERÇEKLEŞTİRDİK
11.04.2017

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, son yıllarda geleneksel hale getirdiğimiz; çalışmalarımızı planlamak, yaptığımız çalışmaları değerlendirmek, sorunlara çözüm önerileri bulmak ve diğer önemli bir sebep, odalarımız arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla, Oda Başkanları ile yılın belli dönemlerinde bir araya geliyoruz. Ve bu toplantılarımızı mümkün olduğunca değişik bölge odalarında yapmaya özen gösteriyoruz.

2017 yılının ilk toplantısını Ocak ayında Ankara'da yapmıştık, ikinci toplantımızı da 07-08-09 Nisan 2017 tarihlerinde Şanlıurfa Odasının ev sahipliğinde Şanlıurfa'da yaptık.

Toplantı yoğun bir gündemle gerçekleştirildi. Ve Çalışmalarımız, uygulamalarımız, sorunlarımız tartışıldı. Önümüzdeki dönemlerde neler yapabileceklerimizi görüşerek yol haritamızı belirlemeye çalıştık. Gündem gereği görüştüğümüz konu başlıkları altında birçok karar aldık.  Karar altına aldığımız bazı konular şunlardır.

Mesleğimiz açısından önemli gördüğümüz ve 2010 yılında 3. sü yapılan "Türk Veteriner Hekimliği Kurultayının" 4. sünün 2017 yılında yapılması için gerekli kurul ve komisyonlar oluşturularak bu konudaki çalışmalara start verildi.

Diğer bir önemli konu; Mesleğimizin gelişimi açısından büyük önem taşıyan ve " Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde" de yer almasına rağmen bu güne kadar uygulamaya sokulamayan "Veteriner Hekimliği Sürekli Eğitim ve Gelişimi (VETSEG)" in uygulama sokulması için bir komisyon kurularak, uygulama ile ilgili bir genelgesi hazırlanması yönünde karar alındı.

Veteriner Hekimlere “Yıpranma Payı” haklarının verilmesi hususunda ve yine alt yapısı hazırlamadan her geçen bir yenisi açılan veteriner fakülteleri nedeniyle veteriner hekimlikte eğitim kalitesinin düşmesine dikkat çekmek için eylem kararı alınmıştır. Ayrıca her geçen gün önemi artan Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği konusunda uluslararası kongre yapılması planlanmıştır. 

Yukarıda belirttiğimiz konular başta olmak üzere toplantıda alınan diğer kararların hayata geçirilmesi için tüm meslektaşlarımızın gerekli katkıyı sağlaması gerekir.

Yaptığımız davetler sonrası, 08.04.2017 tarihinde yapacağımız toplantımıza Sayın Bakanımızın katılabileceği bildirildi. Tüm oda başkanları olarak Sayın Bakanımızı heyecanla beklerken yoğun gündemi nedeniyle katılamamış olması bizleri üzmüştür.

Toplantıya ev sahipliği yapan ve Türk misafirperverliğini en güzel şekilde gösteren başta Urfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı olmak üzere tüm yönetim kuruluna, tüm oda başkanları adına teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

Talat Gözet

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı