2016 YILI TAGEM PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINA KATILDIK
02.03.2016

2016 YILI TAGEM PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINA KATILDIK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Program Değerlendirme Toplantıları“ 8 Şubat- 5 Mart 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantının ikinci haftasında (15-19 Şubat 2016) Hayvancılık, Hayvan Sağlığı, Gıda-Yem, Su Ürünleri konularındaki Araştırmalar sunuldu ve değerlendirildi. Toplantının Açış konuşmasında Genel Müdür yardımcısı Dr. Necati TULGAR Dünya’da ve Türkiye’deki Tarımsal AR-GE çalışmalarının durumu ve ayrılan kaynaklar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.  Sayın TULGAR, AR-GE projelerine ayrılan kaynakların arttığını birçok konuda araştırıcı kurumlara ve araştırıcılara yönelik çağrılara çıktıklarını ifade etti. Araştırma projeleri için Genel Bütçe, TÜBİTAK, Hayvancılık Desteklemeleri transferi, AB kaynakları, Tarımsal Kırsal Kalkınma Ajans gibi birçok fasıldan kaynak sağlandığı belirtti. Bu kaynaklardan Üniversiteler ve özel sektöründe faydalanabileceğini söyledi.

Toplantıya; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, diğer kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile KKTC ve Enstitülerden araştırmacılar tarafından katılım sağlandı.

Söz konusu grup toplantılarında Türk Veteriner Hekimleri Birliği; Merkez Konseyi II. Başkanı Prof. Dr Ender YARSAN ve Genel Sekreter Dr. Tahir GONCAGÜL tarafından temsil edildi.