2016 YILI AR-GE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
22.06.2016

2016 YILI AR-GE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Değerlendirme Kurulu, Müsteşar Yardımcısı Dr Nihat PAKDİL başkanlığında 06-08 Haziran 2016 tarihlerinde 11. Proje çağrısı kapsamında desteklenmesi amacıyla sunulan projeleri görüşmek amacıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplandı.

Bakanlık AR-GE Destek Programı çerçevesinde; Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından hazırlanan projeler desteklenmektedir.

Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2016 yılında TAGEM’ e farklı alanlarda toplam 288 proje sunulmuş, Sekretarya, Bilim Komitesi ve Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda 61 proje  (Proje bütçesinin içerik ile uyumu, formatı, teknik vb.) gerekli düzeltmelerin yapılması şartıyla desteklenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu toplantıda Türk Veteriner Hekimleri Birliğini Genel Sekreter Dr Tahir GONCAGÜL temsil etti.