2015 HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK
04.03.2015

HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Hayvancılık Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantıları” 9 Şubat-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.
“Tarımsal Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak amacıyla yapılan toplantılara Bakanlık Merkez Birimleri temsilcileri, İlgili Bakanlık temsilcileri, KKTC araştırmacıları, Araştırma Enstitüleri, Üniversite temsilcileri, Meslek odaları ve Yetiştirici Birlikleri temsilcileri katıldı. Söz konusu toplantılarda Türk Veteriner Hekimleri Birliğini Genel Sekreter Dr Tahir GONCAGÜL ve Merkez Konseyi Üyesi Yrd. Doç. Dr Hüsamettin EKİCİ temsil etti.
 
·         Halk elindeki sürülerin ıslah edilmesi,
·         Yerli Genetik Kaynaklarımızın ırk Özelliklerinin Belirlenmesi,
·         Alternatif yem kaynaklarının değerlendirilmesi,
·         Aşılarının etkinliğinin artırılması,
·         Hastalıkların izlenmesi ve kontrol edilmesi,
·         Hastalıkların teşhis edilmesinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
·         Hastalık etkenlerinin araştırılması,
·         Hayvansal Gıdaların Muhafaza edilmesi,
·         Hayvansal ürünlerde ve yemlerde katkı kalıntı izlenmesi,
·         Kanatlı ve Küçük evcil hayvan yetiştiriciliğinde yeni yetiştirme sistemlerinin belirlenmesi,
·         Balık Hastalıkları,
·         Balık yemleri, Konularında; 82 si yeni teklif olmak üzere 350 civarında AR-Ge projesi görüşüldü.
 
Ayrıca “Türkiye’de Et üretiminde Küçükbaş Hayvancılığın Payının Arttırılması”, “Etlik piliçlerde doğru bilinen yanlışlar”, “Balıkçılık sektörünün Bakanlık ve Üniversitelerden Beklentileri” temalı paneller düzenlendi.
 
TAGEM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; Araştırma projeleri için Genel Bütçe, Tubitak, Hayvancılık Desteklemeleri transfer, AB kaynakları, Tarımsal Kırsal Kalkınma Ajans gibi birçok fasıldan kaynak sağlandığı ifade edilmiştir. Bu kaynaklardan Üniversiteler ve özel sektöründe faydalanabileceği söylenmiştir.
 
Tartışmalar ve değerlendirmeler sırasında;
 
Özellikle hayvansal ürünlerle ilgili İstatistikî bilgilerin yetersiz olduğu,
 
Küçükbaş hayvancılıkla ilgili ıslah programlarında; Sanayi sektörünün talepleri de doğrultusunda yapağı ve deri özellikleri de dikkate alınması gerektiği,
 
 Koyun ve Keçi yetiştiricileri Hayvancılık desteklemelerinden daha fazla pay alması gerektiği,
 
Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunmasına yönelik projelere Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları irtibata geçerek ortak çalışma imkanı oluşturulması,
 
Yerli Genetik Kaynaklarımızın ırk Özelliklerinin Belirlenmesi çalışmaları bir program dahilinde yapılması, 
Islah programlarında başarılı olabilmek için öncelikle hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi,
 
Sonuçlanmış projelerin uygulamaya aktarılması ile ilgili bir yöntem belirlenmesi; şeklindeki görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir.
  
Ayrıca toplantı süresince; 13-17 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan “32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresini” tanıtımını ve bilgilendirme standı kuruldu. Toplantı aralarında Üniversite, Bakanlık enstitüleri, Özel sektör temsilcileriyle temas kurularak kongrenin önemi anlatılmıştır.