18. TÜKETİCİ KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDIK
23.05.2014

18. TÜKETİCİ KONSEYİ TOPLANTISINA KATILDIK
 
Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, ilgili Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşlerin oluşturulması yönünde 22 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da Gümrük Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda yapılan 18. Tüketici Konseyi toplantısı yapıldı.
 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tabi üyesi olduğumuz, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci  maddesi ve bu Kanunun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanun ile  değişik 21 inci  ve 29 uncu maddelerine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığın koordinatörlüğünde  kurulan Tüketici Konseyi Toplantısına TVHB adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCAGÜL katıldı.
 
Söz Konusu toplantıda Tüketici Konsey Kararları kapsamına alınmasını istediğimiz görüşlerimiz başlıklar halinde aşağıda belirtilmişti.
 
1-Organik Tarımsal Ürünler hususunda etkin denetim yapılarak tüketiciler sürekli bilgilendirilmeli,
 
2-Yeterli AR-GE çalışmaları yapılmadan hayvan yemi olarak kullanılacak ürünlerde dahil olmak üzere GDO’lu ürün kullanımı yasaklanmalı,
 
3-Başta Gıda Hijyen Yönetmeliği olmak üzere Gıdaların kontrolüne yönelik her türlü yönetmeliğin uygulanmasında etkin olunmalı ve tüketiciler uygulamaların takibi ve denetimi konusunda bilinçlendirilmeli,
 
4- Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi, Bilgilendirilmesi konularında Meslek odaları ve Tüketici Örgütleri ortak çalışmalar yapmalı, etkinlikler düzenlemeli,
 
5- “Helal Gıda”, “Helal Ürün”, “Helal İlaç” gibi karmaşalara son verilmelidir.