11.Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Toplantılarına Katıldık
30.01.2018

11.Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Toplantılarına Katıldık

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 dönemini kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile resmi olarak başlamıştır.

11. Kalkınma Planı, önümüzdeki dönemde kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri ortaya koyacak temel politika dokümanı niteliğini taşımaktadır. Planın ilgili tüm kesimleri kapsayacak şekilde hazırlanması amacıyla; kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek 43 adet özel ihtisas komisyonu ve 32 adet çalışma grubu kurulmuş, komisyonlarından bir tanesi de “Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim” alanında oluşturulmuştur.

Tarım ve Gıda alanında mevcut durumun değerlendirildiği, sorun alanların tespit edildiği ve ileriye dönük çözüm önerileri ve eylem planlarının belirlendiği ilk toplantı 8-9 Aralık 2017  ve 19-20 ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır. Söz konusu toplantılara Türk Veteriner Hekimleri Birliğimizi temsilen Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCAGÜL katılmıştır.