TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ CİLT 15 SAYI: 1-2 / 2015