TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ CİLT 15 SAYI: 3-4 2015